Moslavina

multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika

O nama

Cilj LAG-a Moslavina jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine.

Uvodna riječ

Moslavina kao regija je teritorijalno-političkim ustrojem Republike Hrvatske podjeljena između tri Županije i to Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske i Sisačko-moslavačke. No, unatoč takvim zakonskim rješenjima Moslavina je zadržala svoj identitet kao skup ljudi, poslova i običaja koji na određenom prostoru, koji karakterizira Moslavačka gora okružena pripadajućim rijekama i Lonjskim poljem, imaju zajedničku povijest, običaje, kulturu i okosnicu gospodarskih djelatnosti.

Leader

Glavni koncept LEADER pristupa jest da, s obzirom na različitost europskih ruralnih područja, razvojne strategije mogu biti učinkovitije i djelotvornije ako se o njima odlučuje na lokalnoj razini odnosno ako su u njihovu pripremu uključeni lokalni nositelji razvoja, uz jasne i otvorene procedure te podršku mjerodavne javne uprave.

Novosti

Isplaćena prva rata malim poljoprivrednicima unutar operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nastavlja s isplatama za projekte unutar operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”, a prošli tjedan isplaćena je prva rata za odobrene projekte za 72 korisnika potpore u iznosu većem od 4 milijuna kuna.   Pregled do sada odobrenih i isplaćenih korisnika možete pogledati ovdje. Podsjetimo, potpora […]

Općini Kloštar Ivanić isplaćeno 2,8 milijuna kuna iz IPARD-a za izgradnju kanalizacije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je još jedan projekt iz IPARD programa za završeno ulaganje u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, odnosno općine i gradovi do 10 000 stanovnika. Općini Kloštar Ivanić koja je na području LAG-a Moslavine u Zagrebačkoj županiji isplaćeno je […]

Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”

Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Operativni program ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 1. srpnja 2016. do 2. rujna 2016. god. Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Područje: socijalna uključenost Opći cilj: Promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta […]

OPG Skender Mihael iz Velike Trnovitice završio projekt ulaganja u gradnju lagune za odlaganje gnoja

Na području LAG-a Moslavine, OPG Skender Mihael (OIB: 81324540931) iz Nove Ploščice 131 (Velika Trnovitica) je završio projekt  ulaganja u gradnju lagune za odlaganje gnoja i gnojevke, te je Agenciji za plaćanja u poljoprivredi ruralnom razvoju i ribarstvu  podnio zahtjev za isplatu  potpore u iznosu od 163.572,84 HRK  za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u […]

3,7 MILIJUNA KUNA IZ IPARD-A ZA PODIZANJE NASADA BOROVNICE, NAVODNJAVANJE I IZGRADNJU OBJEKTA ZA SKLADIŠTENJE

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju obavila je novu isplatu na osnovi odobrenih sredstava iz IPARD programa, za završeno ulaganje u sklopu mjere 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“. Korisniku DAR BLUE d.o.o isplaćeno je 3.759.030,00 kn za podizanje trajnog nasada borovnice po najsuvremenijoj metodi na […]

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA PROVEDBU OPERACIJA 8.6.1. I 8.6.2.

Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama 55/16  objavljen Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“– provedba tipa operacije 8.6.1. „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“. Također u Narodnim novinama 55/16 objavljen je i Natječaj za […]

Objavljen Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata za 2016. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavilo je: J A V N I  P O Z I V ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA ISKAZIVANJE NAČELNE FINANCIJSKE PODRŠKE „TRADICIONALNIM“ PROJEKTIMA IZ PROGRAMA LIFE 2014 – 2020 KOJI SE PRIJAVLJUJU NA NATJEČAJ ZA 2016. GODINU Predmet Poziva je dostava […]

IZVJEŠTAJ SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG-a MOSLAVINE, 16.06.2016.

Jučer je održana prva sjednica Upravnog odbora LAG-a Moslavine u novom sastavu, na koju se odazvalo 8 od 15 članova UO-a. Na početku Sjednice izneseno je izvješće o radu LAG-a od posljednjeg UO-a, u tom periodu provedene su sljedeće važnije aktivnosti: isplata 2. ZZI za Podmjeru 19.1., podnesen zahtjev za 3. ZZI za Podmjeru 19.1., […]